Adwokat Wioleta Roś

Witam. Jestem absolwentką Wydziału Prawa Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jan Pawła II. Pracę magisterską, napisaną pod kierunkiem ks. Dr Szymona Pikusa, pt. „Macierzyństwo w świetle nowelizacji Kodeksu Rodzinnego i Opiekuńczego z 2008 roku” obroniłam w czerwcu 2010 r. uzyskując tytuł zawodowy magistra prawa. W tym też roku dostałam się na aplikację adwokacką i zostałam uchwałą Okręgowej Rady Adwokackiej w Rzeszowie z dnia 20 października 2010 r. wpisana na listę aplikantów adwokackich Izby Adwokackiej w Rzeszowie. Aplikacja adwokacką odbyłam w latach 2010-2013 pracując w Kancelarii Adwokatów i Radców Prawnych Litwin i Partnerzy z siedzibą w Sanoku, gdzie zdobyłam niezbędne doświadczenie zawodowe, umożliwiające mi wykonywanie zawodu adwokata.

W trakcie aplikacji pogłębiłam swoją wiedzę i nabyłam nowe umiejętności w zakresie prawa oświatowego, gdyż uczestniczyłam w procesie związanym z powstaniem Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Zahoczewiu, biorąc również czynny udział w powstaniu i zarejestrowaniu „Stowarzyszenia Nasze Dzieci”, którego głównym celem jest prowadzenie wyżej wymienionej jednostki oświatowej.

Chociaż nie pochodzę z rodziny o korzeniach prawniczych już od dziecka wiedziałam, że chcę wykonywać zawód prawnika i pomagać innym ludziom. Mimo czasu, który poświęcam na ciągłe doskonalenie zawodowe, prywatnie jestem szczęśliwą żoną i mamą.

Wynagrodzenie.

Opłaty za czynności adwokackie ustalane są każdorazowo indywidualnie z klientem. Wysokość opłaty zależna jest od rodzaju, etapu i stopnia skomplikowania sprawy. W razie pierwszej wizyty w kancelarii i powierzenia mi sprawy do całkowitego prowadzenia przewidywane są stosowne bonifikaty.