Usługi – zakres

Dzięki wiedzy i doświadczeniu zawodowemu oferuję Państwu pomoc prawną, która obejmuje między innymi:

 • Dla podmiotów gospodarczych:
 • Dla indywidualnych klientów:
 • pełną obsługę prawną związaną z prowadzoną działalnością gospodarczą zarówno w zakresie pomocy doraźnej jak i stałej obsługi prawnej,
 • reprezentację przed sądem, organami administracji państwowej i samorządowej, a także przed sądami administracyjnymi oraz w postępowaniu egzekucyjnym,
 • zakładanie i rejestracja podmiotów gospodarczych w tym stowarzyszeń i fundacji,
 • likwidację spółek prawa handlowego,
 • sporządzanie i opiniowanie projektów umów, statutów, uchwał, protokołów oraz innych aktów prawnych,
 • reprezentacja w negocjacjach i rozmowach handlowych.
 • udzielanie porad i konsultacji prawnych,
 • wydawanie opinii prawnych,
 • sporządzanie pozwów, wniosków, zawiadomień o popełnieniu przestępstwa, prywatnych aktów oskarżenia, środków zaskarżenia – w tym apelacji, odwołań, skarg, zażaleń itd.
 • reprezentacja na etapie postępowania przedsądowego,
 • reprezentacja przed sądem, organami administracji państwowej i samorządowej, a także przed sądami administracyjnymi oraz w postępowaniu egzekucyjnym,
 • windykacja należności

 

we wszystkich dziedzinach prawa, a więc zarówno na płaszczyźnie prawa publicznego:

 • prawo karne, prawo wykroczeń, prawo karno-skarbowe ( obrona podejrzanych oskarżonych i obwinionych, reprezentowanie pokrzywdzonych, oskarżycieli prywatnych i posiłkowych, powodów cywilnych),
 • prawo administracyjne (np. odwołania od decyzji administracyjnych, skargi do Wojewódzkich Sądów Administracyjnych),
 • prawo publiczne gospodarcze (np. sprawy związane z podejmowaniem i wykonywaniem działalności gospodarczej, uzyskiwaniem koncesji, z ochroną konkurencji czy prawem pomocy publicznej).

 

jak i też prawa prywatnego:

 • prawo cywilne (np. sprawy o ochronę dóbr osobistych, o odszkodowanie, o zadośćuczynienie, o ubezwłasnowolnienie, o zasiedzenie, o zniesienie współwłasności, o rozgraniczenie, związane z ograniczonymi prawami rzeczowymi, z ochroną własności jak i ze stosunkami umownymi, postepowaniem egzekucyjnym itd.)
 • prawo rodzinne (np. sprawy o rozwód, separację, alimenty, władzę rodzicielską, kontakty z dzieckiem, ustanowienie rozdzielności majątkowej i podział majątku, jak też związane z opieka i kuratelą, itd. )
 • prawo spadkowe, (np. sprawy o stwierdzenie nabycia spadku, dział spadku, o zachowek, o wykonanie zapisu, zapisu windykacyjnego lub polecenia, itd.)
 • prawo pracy i ubezpieczeń społecznych (np. sprawy o ustalenie istnienia stosunku pracy, o odszkodowanie, o przywrócenie do pracy, o wynagrodzenie, odwołania od decyzji ZUS, o rentę i o inne świadczenia z Zus-u, itd.)
 • prawo handlowe (np. sprawy związane ze sporządzaniem projektów umów spółek, statutów stowarzyszeń i fundacji, procedury rejestracyjne w KRS-ie spółek, stowarzyszeń i fundacji, itd.)
 • prawo prywatne gospodarcze (np. sprawy o zapłatę pomiędzy przedsiębiorcami, możliwość stałej obsługi prawnej prywatnych podmiotów gospodarczych).

Zasady współpracy są każdorazowo ustalane indywidualnie, w zależności od potrzeb Klienta.